loading
TANIO, SZYBKO, BEZPROBLEMOWO

TYLKO U NAS

DOSTAWA ZA DARMO

przy zakupie min. 5 sztuk za
kwotę min. 1500 zł i płatności
przelewem na konto

Przyjmujemy płatności
w kryptowalutach
Sprawdź
linia/
Koszyk
Koszyk
Wyszukiwarka:  
Szukaj
Koszyk
Koszyk
go up
linia
Koszyk
koszyk
szukaj
Koszyk
Koszyk
szukaj
Płać mniej kryptowalutą!
Płatność kryptowalutą
Sklep Komputerowy KomBo|Komputery|Oprogramowanie|AGD|RTVRegulamin (ważny od 25 grudnia 2014r.)


Dane firmy: KomBo Krzysztof Bobek
ul. Długa 14/19
32-065 Krzeszowice
NIP: 6792389895
REGON: 120154581
Nr 7642/2005 w ewid. działalności gosp. prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa

1. Wszystkie ceny w podane na stronach Sklep Internetowy KomBo są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Dla wygody klientów instytucjonalnych mniejszą czcionką podane są także ceny netto, bez podatku VAT.

2. Wszystkie nowe produkty nie posiadają wad i zostaną dostarczone bez wad, zostały wprowadzone legalnie na rynek polski, ponadto objęte są gwarancją oraz rękojmią; szczegółówy okres ochrony gwarancyjnej jest prezentowany w opisie każdego produktu.

3. Na każdy zakupiony w Sklep Internetowy KomBo produkt(-y) zostanie wystawiony dowód zakupu, w postaci paragonu lub faktury VAT (z wyszczególnioną kwotą podatku VAT).

4. Zakupiony w Sklep Internetowy KomBo produkt(-y) zostanie wysłany do klienta w ciągu 1-3 dni roboczych, w przypadku produktów dostępnych na zamówienie lub wymagających dodatkowej obsługi- termin wysyłki zostanie uzgodniony z klientem.

5. Umieszczenie produktu(-ów) w koszyku nie zobowiązuje do zakupu.

6. Informacje zawarte na stronach internetowych Sklep Internetowy KomBo nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę zakupu produktu(-ów) na warunkach podanych w opisie produktu(-ów).

7. Zawarcie umowy następuje po potwierdzeniu przez Sklep Internetowy KomBo oferty (potocznie: zamówienia) złożonej przez klienta. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny za zamówiony(-e) produkt(-y) oraz za koszty dostawy nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia oferty (zawarcia umowy) przez Sklep Internetowy KomBo, chyba że płatność ma nastąpić przy odbiorze (pot. przesyłka pobraniowa, pobranie). W przypadku wystąpienia zwłoki Sklep Internetowy KomBo może wyznaczyć dodatkowy temin na dokonanie zapłaty z zastrzeżeniem, że jego niedotrzymanie skutkować będzie odstąpieniem od umowy. Przeczytaj także nasze zasady dot. płatności i dostawy.

7a. (usunięty)
 
7b. Sklep Internetowy KomBo umożliwia realizowanie płatności kryptowalutami: Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCC), Bitcoin SV (BSV), Ethereum (ETH), DASH (DSH), Litecoin (LTC), Zcash (ZEC) za zamówienia o wartości min. 200PLN i maks. 5000PLN w Systemie płatności elektronicznych ElektroKasa wg procedury:
 • po złożeniu zamówienia zamawiający wyświetla okno płatności kryptowalutą ElektroKasa zgodnie z wybraną przez siebie kryptowalutą,

 • okno płatności kryptowalutą ElektroKasa prezentuje informacje dot. złożonego zamówienia oraz informacje niezbędne do realizacji transferu środków (kwota kryptowaluty oraz adres portfela docelowego),

 • wyświetlenie okna płatności kryptowalutą ElektroKasa jest każdorazowo odnotowywane oraz dodatkowo potwierdzane wiadomością wysyłaną na adres poczty elektronicznej zamawiającego,

 • zamawiający ma 30 minut na wykonanie transferu środków od momentu wyświetlenia okna płatności kryptowalutą ElektroKasa,

 • jeśli transfer środków zostanie wykonany po upływie 30 minut od momentu wyświetlenia okna płatności kryptowalutą lub środki dotrą na podany adres docelowego portfela po upływie 30 minut od momentu wyświetlenia okna płatności kryptowalutą (upływający czas liczony jest od czasu zawartego w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej zamawiającego)- środki te mogą zostać zwrócone a od zwracanej kwoty zostanie potrącony koszt transferu zwrotnego (odpowiednio: BTC: 0.00045, BCC: 0.0006, BSV: 0.003, ETH: 0.00126, DASH: 0.001, LTC: 0.005, ZEC: 0.001),

 • sugerujemy ustawianie rozsądnej opłaty (tzw. fee) za transfer kryptowaluty, tak aby czas transferu nie przekroczył 30 minut, wymagana minimalna wysokość opłaty za transfer jest prezentowana w oknie płatności kryptowalutą,

 • w przypadku przekroczenia czasu 30 minut na transfer będziemy sprawdzać wysokość opłaty za transfer kryptowaluty, jeśli będzie ona równa lub wyższa od opłaty sugerowanej (patrz: podpunkt regulaminu powyżej) będziemy się starać akceptować każdy taki transfer kryptowaluty i odrzucać transfer jedynie w najbardziej skrajnych/niekorzystnych finansowo dla Sklep Internetowy KomBo przypadkach,

 • zapłacona kwota kryptowaluty musi być zgodna z kwotą prezentowaną w oknie płatności kryptowalutą ElektroKasa, jakiekolwiek zmiany tej kwoty mogą spowodować odrzucenie płatności, transfer zwrotny oraz potrącenie kosztu wykonania transferu zwrotnego,

 • każde kolejne wyświetlenie okna płatności kryptowalutą ElektroKasa powoduje dezaktualizację wszystkich poprzednich kwot do zapłaty (chyba że okno płatności kryptowalutą zostanie wyświetlone po prawidlowym wykonaniu transferu środków - wtedy ten przepis nie obowiązuje) , obowiązuje kwota z okna płatności kryptowalutą, które zostało wyświetlone jako ostatnie,

 • transfer innej kwoty niż kwota prezentowana w ostatnio wyświetlonym oknie płatności kryptowalutą ElektroKasa może spowodować odrzucenie takiej płatności, transfer zwrotny wraz z potrąceniem kosztu wykonania transferu zwrotnego - ten przepis nie obowiązuje, jeśli okno płatności kryptowalutą zostanie wyświetlone po prawidłowym wykonaniu transferu środków (przykład: klient poprawnie wykonał transfer środków a następnie uruchomił wyświetlenie okna płatności kryptowalutą w celach informacyjnych),

 • koszt obsługi płatności kryptowalutą wynosi 1.5% dla zamówień o wartości (wraz z kosztem dostawy) poniżej 1000.00PLN lub 1% dla zamówień o wartości (wraz z kosztem dostawy) od 1000.00PLN wzwyż,

 • istnieje możliwość zmiany kryptowaluty jaką zamawiający chce zapłacić za złożone zamówienie- w takim przypadku prosimy o kontakt, najlepiej pocztą elektroniczną,

 • walutą dokumentu sprzedaży wystawionego do złożonego zamówienia i opłaconego kryptowalutą będzie PLN,

 • w przypadku odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny i zwrotu zakupionego towaru, lub w przypadku reklamacji zakończonej wystawieniem korekty do dokumentu sprzedaży- zamawiający otrzyma zwrot wartości towaru z dokumentu sprzedaży w PLN (reklamację i odstąpienie od umowy w ciągu 14 dni szczegółowo regulują odpowiednio pkt 9 i pkt 11 regulaminu), nie jest możliwy zwrot / transfer zwrotny kryptowaluty,

 • Sklep Internetowy KomBo zastrzega sobie prawo do unieważnienia transakcji kryptowalutami z ważnych przyczyn (w tym w przypadku znacznego spadku kursu kryptowaluty)- w takim przypadku środki zostaną zwrócone na adres nadawcy bez potrącenia kosztu wykonania transferu zwrotnego,

 • System płatności elektronicznych ElektroKasa nie jest pośrednikiem płatności ani nie świadczy usług płatnicznych,

 • Więcej informacji o Systemie płatności elektronicznych ElektroKasa znajdziesz tutaj.

7c. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.    (BLIK lub tzw. szybki przelew).

8. Umowa pomiędzy klientem a Sklep Internetowy KomBo dot. zakupu produktu(-ów) ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji złożonego zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres dostawy wskazany przez klienta; jeśli został uzgodniony odbiór osobisty- miejscem spełnienia swiadczenia jest siedziba Sklep Internetowy KomBo.

9. Procedura reklamacji zakupionego w Sklep Internetowy KomBo produktu(-ów):
 • w przypadku wadliwego działania zakupionego produktu(-ów) - zalecamy jak najszybsze wypełnienie i wysłanie formularza reklamacyjnego RMA lub bezpośredni kontakt na adres email biuro@kombo.krakow.pl, telefonicznie lub listownie,
 • po zgłoszeniu reklamacji z wykorzystaniem formularza reklamacyjnego RMA, reklamujący otrzyma potwierdzenie rejestracji reklamacji oraz wszelkie niezbędne informacje dot. dalszego procesu reklamacji,
 • w przypadku wysyłki reklamowanego produktu(-ów) do Sklep Internetowy KomBo- produkt(-y) powinien posiadać oryginalne opakowanie lub opakowanie zastępcze, gwarantujące odpowiednią ochronę podczas transportu oraz powinien zostać wysłany wraz z kompletnym wyposażeniem (kable, sterowniki, dodatki itd.) z jakim został zakupiony,
 • z zapisami na karcie gwarancyjnej gwaranta Sklep Internetowy KomBo można się zapoznać klikając tutaj,
 • w przypadku gdy produkt(-y) jest objęty gwarancją producenta, obowiązują warunki opisane w karcie gwarancyjnej producenta- dołączonej do zakupionego produktu(-ów),
 • w przypadku sprzedaży nie będącej sprzedażą konsumencką wyłącza się przepisy dot. rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
10. Adresem dla reklamacji jest: KomBo Krzysztof Bobek, Szarych Szeregów 7/50, 32-065 Krzeszowice, przy czym ze względów formalnych i organizacyjnych prosimy o uprzednie wypełnienie i wysłanie formularza reklamacyjnego RMA (patrz punkt 9).

11. Procedura odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyn i zwrotu zakupionego w Sklep Internetowy KomBo towaru:
 • kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru w ciągu 14 dni od dnia otrzymania rzeczy lub w przypadku usługi - od dnia zawarcia umowy,
 • prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru posiadają wyłącznie konsumenci,
 • zasady odstąpienia od zawartej umowy reguluje Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
 • aby odstąpić od umowy kupujący powinien wysłać odpowiednie oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
 • prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zwrotu towaru wraz ze zwracanym towarem; przesyłkę należy nadać na adres: KomBo Krzysztof Bobek, Szarych Szeregów 7/50, 32-065 Krzeszowice,
 • prosimy aby zwracany towar zawierał wszystkie elementy i wyposażenie z jakim został zakupiony,
 • prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku rozpakowania (po ich dostarczeniu) nagrań dźwiękowych lub wizualnych, programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu,
 • prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy, jeśli przedmiotem jej świadczenia jest produkt(-y) dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,
 • Sklep Internetowy KomBo nie ponosi kosztu odesłania towaru, koszt odesłania zwracanego towaru pokrywa kupujący,
 • w przypadku stwierdzenia, że zwracany towar posiada uszkodzenia lub ślady używania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy powodujące zmniejszenie wartości zwracanego towaru, możliwe jest dokonanie potrącenia części wpłaconej kwoty, jako odszkodowanie za doprowadzenie towaru do stanu pierwotnego lub jeśli jest to niemożliwe- za zmniejszenie wartości zwracanego towaru,
 • zwrot zapłaconej kwoty nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy z zastrzeżeniem Art. 32 ust. 3 ww Ustawy.
12. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklep Internetowy KomBo:
 • wymagane jest dowolne urządzenie, umożliwiające przeglądanie stron WWW z wykorzystaniem tzw. przeglądarki internetowej, obsługującej standard HTML5, CSS3 i język JavaScript oraz włączona jest obsługa plików "cookies". Zalecane jest korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek: Internet Explorer (minimum wersja 10), Firefox, Chrome, Opera, Safari.
 • sugerowana minimalna rozdzielczość ekranu wynosi 640px x 480px, urządzenie i/lub przeglądarka powinny mieć możliwość powiększania i pomniejszania obrazu,
 • posiadanie adresu poczty elektronicznej, z możliwością odbierania, czytania, redagowania i wysyłania wiadomości.
13. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce "Konsumenci" i dalej: "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

14. W związku z wejsciem w życie w dniu 25 maja 2018r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (zwane dalej "RODO") informujemy:
 • administratorem podanych w toku składania zamówień lub reklamacji jest firma KomBo Krzysztof Bobek z siedzibą w Krzeszowicach (32-065), ul. Długa 14/19 - zwana dalej "Administratorem",
 • kontakt z Administratorem: biuro@kombo.krakow.pl, tel. 12 398 22 26,
 • podane w trakcie procesu składania zamówienia lub reklamacji dane osobowe zostaną wykorzystane do realizacji zamówień lub reklamacji,
 • dane osobowe zbierane są na podstawie udzielonych zgód w trakcie procesu składania zamówienia lub reklamacji,
 • dane osobowe będą przekazywane podmiotom (spedytorom) realizującym dostawę zamówionego towaru,
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat, w szczególnych przypadkach okres ten może być przedłużony - celem jest zapewnienie odpowiednich informacji dla procesów reklamacyjnych,
 • informujemy o prawie do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu, ograniczenia ich przetwarzania- w tym celu prosimy o kontakt z Administratorem,
 • informujemy o prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia przekonania że Administrator narusza przepisy RODO
15. Wszelkie inne zagadnienia nie ujęte w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane z zastosowaniem obowiązujących przepisów prawa.


www.kombo.krakow.pl


 
telefon
telefon
email
kliknij tutaj

nasze emaile:

(możesz je zaznaczyć i skopiować)

biuro@kombo.krakow.pl
zamowienia@kombo.krakow.pl
serwis@kombo.krakow.pl
czat
kliknij tutaj
facebook
kombo.sklep
opinie
Sprawdź co piszą
o nas klienci


Dołożymy wszelkich starań abyś był zadowolony z zakupu w naszym sklepie.
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów. W przypadku powstania wątpliwości prosimy o jak najszybszy kontakt.Prezentowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 543 Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań / zawarcia umowy (zgodnie z Art. 71 KC) i mają charakter informacyjny. Sklep Internetowy KomBo zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień.
czas: 0.023 sek.