loading
TANIO, SZYBKO, BEZPROBLEMOWO

TYLKO U NAS

DOSTAWA ZA DARMO

przy zakupie min. 5 sztuk za
kwotę min. 1500 zł i płatności
przelewem na konto

Przyjmujemy płatności
w kryptowalutach
Sprawdź
linia/
Koszyk
Koszyk
Szukaj
Koszyk
Koszyk
go up
linia
Koszyk
koszyk
szukaj
Koszyk
Koszyk
szukaj
Płać mniej kryptowalutą!
Płatność kryptowalutą
-=  O U T L E T  =-
Sklep Komputerowy KomBo|Komputery|Oprogramowanie|AGD|RTVRegulamin (ważny od 1 stycznia 2023r.)
(poprzedni regulamin, ważny do dnia 2022-12-31 znajduje się tutaj).


Dane firmy: KomBo Krzysztof Bobek
ul. Szarych Szeregów 7 lok. 50
32-065 Krzeszowice
NIP: 6792389895
REGON: 120154581
Nr 7642/2005 w ewid. działalności gosp. prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa

1. Wszystkie ceny w podane na stronach Sklep Internetowy KomBo są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Dla wygody klientów instytucjonalnych mniejszą czcionką podane są także ceny netto, bez podatku VAT.

2. Wszystkie nowe produkty nie posiadają wad i zostaną dostarczone bez wad, zostały wprowadzone legalnie na rynek polski, ponadto objęte są gwarancją oraz rękojmią; szczegółówy okres ochrony gwarancyjnej jest prezentowany w opisie każdego produktu.

3. Na każdy zakupiony w Sklep Internetowy KomBo produkt(-y) zostanie wystawiony dowód zakupu, w postaci paragonu lub faktury VAT (z wyszczególnioną kwotą podatku VAT).

4. Zakupiony w Sklep Internetowy KomBo produkt(-y) zostanie wysłany do klienta w ciągu 1-3 dni roboczych, w przypadku produktów dostępnych na zamówienie lub wymagających dodatkowej obsługi- termin wysyłki zostanie uzgodniony z klientem.

5. Umieszczenie produktu(-ów) w koszyku nie zobowiązuje do zakupu.

6. Informacje zawarte na stronach internetowych Sklep Internetowy KomBo nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę zakupu produktu(-ów) na warunkach podanych w opisie produktu(-ów).

7. Zawarcie umowy następuje po potwierdzeniu przez Sklep Internetowy KomBo oferty (potocznie: zamówienia) złożonej przez klienta. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny za zamówiony(-e) produkt(-y) oraz za koszty dostawy nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia oferty (zawarcia umowy) przez Sklep Internetowy KomBo, chyba że płatność ma nastąpić przy odbiorze (pot. przesyłka pobraniowa, pobranie). W przypadku wystąpienia zwłoki Sklep Internetowy KomBo może wyznaczyć dodatkowy temin na dokonanie zapłaty z zastrzeżeniem, że jego niedotrzymanie skutkować będzie odstąpieniem od umowy. Przeczytaj także nasze zasady dot. płatności i dostawy.

7a. (usunięty)
 
7b. Sklep Internetowy KomBo umożliwia realizowanie płatności kryptowalutami: Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCC), Ethereum (ETH), DASH (DSH), Litecoin (LTC), Zcash (ZEC) za zamówienia o wartości min. 250PLN i maks. 7500PLN w Systemie płatności elektronicznych ElektroKasa wg procedury:
 • Po złożeniu zamówienia zamawiający wyświetla okno płatności kryptowalutą ElektroKasa zgodnie z wybraną przez siebie kryptowalutą,

 • Okno płatności kryptowalutą ElektroKasa prezentuje informacje dot. złożonego zamówienia oraz informacje niezbędne do realizacji transferu środków (kwota kryptowaluty oraz adres portfela docelowego),

 • Wyświetlenie okna płatności kryptowalutą ElektroKasa jest każdorazowo odnotowywane oraz dodatkowo potwierdzane wiadomością wysyłaną na adres poczty elektronicznej zamawiającego,

 • Zamawiający ma 30 minut na wykonanie transferu środków od momentu wyświetlenia okna płatności kryptowalutą ElektroKasa,

 • Jeżeli transfer środków zostanie wykonany po upływie 30 minut od momentu wyświetlenia okna płatności kryptowalutą (upływający czas liczony jest od czasu zawartego w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej zamawiającego)- środki te mogą zostać zwrócone a od zwracanej kwoty zostanie potrącony koszt transferu zwrotnego (odpowiednio: BTC: 0.0005, BCC: 0.001, ETH: 0.005, DASH: 0.002, LTC: 0.002, ZEC: 0.005),

 • Aby czas transferu był jak najkrótszy zalecamy ustawienie minimalnej (lub wyższej) opłaty (tzw. fee) za transfer kryptowaluty, zgodnie z jej wysokością określoną w oknie płatności kryptowalutą.

 • W przypadku rażącego przekroczenia czasu transferu środków- będziemy sprawdzać wysokość opłaty (fee) za transfer kryptowaluty, jeśli będzie ona równa lub wyższa od opłaty sugerowanej (patrz: podpunkt regulaminu powyżej) będziemy się starać akceptować każdy taki transfer kryptowaluty i odrzucać transfer jedynie w najbardziej skrajnych/niekorzystnych finansowo dla Sklep Internetowy KomBo przypadkach,

 • Zapłacona kwota kryptowaluty musi być zgodna z kwotą prezentowaną w oknie płatności kryptowalutą ElektroKasa, jakiekolwiek zmiany tej kwoty mogą spowodować odrzucenie płatności, transfer zwrotny oraz potrącenie kosztu wykonania transferu zwrotnego (odpowiednio: BTC: 0.0005, BCC: 0.001, ETH: 0.005, DASH: 0.002, LTC: 0.002, ZEC: 0.005)
 • ,
 • Każde kolejne wyświetlenie okna płatności kryptowalutą ElektroKasa powoduje dezaktualizację wszystkich poprzednich kwot do zapłaty (chyba że okno płatności kryptowalutą zostanie wyświetlone po prawidlowym wykonaniu transferu środków- wtedy ten przepis nie obowiązuje); obowiązuje kwota z okna płatności kryptowalutą, które zostało wyświetlone jako ostatnie,

 • Koszt obsługi płatności kryptowalutą wynosi 2% dla zamówień o wartości (wraz z kosztem dostawy) poniżej 1000.00PLN lub 1.5% dla zamówień o wartości (wraz z kosztem dostawy) od 1000.00PLN wzwyż,

 • Istnieje możliwość zmiany kryptowaluty jaką zamawiający chce zapłacić za złożone zamówienie- w takim przypadku prosimy o kontakt, najlepiej pocztą elektroniczną,

 • Walutą dokumentu sprzedaży wystawionego do złożonego zamówienia i opłaconego kryptowalutą będzie PLN,

 • W przypadku odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny i zwrotu zakupionego towaru, lub w przypadku reklamacji zakończonej wystawieniem korekty do dokumentu sprzedaży- zamawiający otrzyma zwrot wartości towaru z dokumentu sprzedaży w PLN (reklamację i odstąpienie od umowy w ciągu 14 dni szczegółowo regulują odpowiednio pkt 9 i pkt 11 regulaminu), nie jest możliwy zwrot / transfer zwrotny kryptowaluty,

 • Sklep Internetowy KomBo zastrzega sobie prawo do unieważnienia transakcji kryptowalutami z ważnych przyczyn (w tym w przypadku znacznego spadku kursu kryptowaluty)- w takim przypadku środki zostaną zwrócone na adres nadawcy bez potrącenia kosztu wykonania transferu zwrotnego,

 • System płatności elektronicznych ElektroKasa nie jest pośrednikiem płatności ani nie świadczy usług płatnicznych,

 • Więcej informacji o Systemie płatności elektronicznych ElektroKasa znajdziesz tutaj (https://www.elektrokasa.pl).

7c. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.    (BLIK lub tzw. szybki przelew).

8. Umowa pomiędzy klientem a Sklep Internetowy KomBo dot. zakupu produktu(-ów) ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji złożonego zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres dostawy wskazany przez klienta; jeśli został uzgodniony odbiór osobisty- miejscem spełnienia swiadczenia jest siedziba Sklep Internetowy KomBo.

9. Procedura reklamacji zakupionego w Sklep Internetowy KomBo produktu(-ów):
 • w przypadku wadliwego działania zakupionego produktu(-ów) - zalecamy jak najszybsze wypełnienie i wysłanie formularza reklamacyjnego RMA lub bezpośredni kontakt na adres email biuro@kombo.krakow.pl, telefonicznie lub listownie,
 • po zgłoszeniu reklamacji z wykorzystaniem formularza reklamacyjnego RMA, reklamujący otrzyma potwierdzenie rejestracji reklamacji oraz wszelkie niezbędne informacje dot. dalszego procesu reklamacji,
 • w przypadku wysyłki reklamowanego produktu(-ów) do Sklep Internetowy KomBo- produkt(-y) powinien posiadać oryginalne opakowanie lub opakowanie zastępcze, gwarantujące odpowiednią ochronę podczas transportu oraz powinien zostać wysłany wraz z kompletnym wyposażeniem (kable, sterowniki, dodatki itd.) z jakim został zakupiony,
 • z zapisami na karcie gwarancyjnej gwaranta Sklep Internetowy KomBo można się zapoznać klikając tutaj (https://www.kombo.krakow.pl/doc/gwarancja.pdf),
 • w przypadku gdy produkt(-y) jest objęty gwarancją producenta, obowiązują warunki opisane w karcie gwarancyjnej producenta- dołączonej do zakupionego produktu(-ów),
 • w przypadku gdy kupującym nie jest konsument wyłącza się przepisy dot. rękojmi w zakresie dopuszczalnym przez prawo.
10. Adresem dla reklamacji jest: KomBo Krzysztof Bobek, Szarych Szeregów 7 lok. 50, 32-065 Krzeszowice, przy czym ze względów formalnych i organizacyjnych prosimy o uprzednie wypełnienie i wysłanie formularza reklamacyjnego RMA (patrz punkt 9). 

11. Procedura odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyn i zwrotu zakupionego w Sklep Internetowy KomBo towaru:
 • zasady odstąpienia od zawartej umowy reguluje Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
 • kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru w ciągu 14 dni od dnia otrzymania rzeczy lub w przypadku usługi - od dnia zawarcia umowy,
 • prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru posiada konsument oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (zgodnie z Art. 38a ustawy),
 • aby odstąpić od umowy kupujący powinien wysłać odpowiednie oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
 • prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zwrotu towaru wraz ze zwracanym towarem; przesyłkę należy nadać na adres: KomBo Krzysztof Bobek, Szarych Szeregów 7 lok. 50, 32-065 Krzeszowice,
 • prosimy aby zwracany towar zawierał wszystkie elementy i wyposażenie z jakim został zakupiony,
 • prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku rozpakowania (po ich dostarczeniu) nagrań dźwiękowych lub wizualnych, programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu,
 • prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy, jeśli przedmiotem jej świadczenia jest produkt(-y) dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,
 • Sklep Internetowy KomBo nie ponosi kosztu odesłania towaru, koszt odesłania zwracanego towaru pokrywa kupujący,
 • w przypadku stwierdzenia, że zwracany towar posiada uszkodzenia lub ślady używania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy powodujące zmniejszenie wartości zwracanego towaru, możliwe jest dokonanie potrącenia części wpłaconej kwoty, jako odszkodowanie za doprowadzenie towaru do stanu pierwotnego lub jeśli jest to niemożliwe- za zmniejszenie wartości zwracanego towaru,
 • zwrot zapłaconej kwoty nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy z zastrzeżeniem Art. 32 ust. 3 ww Ustawy.
12. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklep Internetowy KomBo:
 • wymagane jest dowolne urządzenie, umożliwiające przeglądanie stron WWW z wykorzystaniem tzw. przeglądarki internetowej, obsługującej standard HTML5, CSS3 i język JavaScript oraz włączona jest obsługa plików "cookies". Zalecane jest korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek: Internet Explorer (minimum wersja 10), Firefox, Chrome, Opera, Safari.
 • sugerowana minimalna rozdzielczość ekranu wynosi 640px x 480px, urządzenie i/lub przeglądarka powinny mieć możliwość powiększania i pomniejszania obrazu,
 • posiadanie adresu poczty elektronicznej, z możliwością odbierania, czytania, redagowania i wysyłania wiadomości.
13. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl, w zakładce "Konsumenci" i dalej: "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

14. W związku z wejsciem w życie w dniu 25 maja 2018r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (zwane dalej "RODO") informujemy:
 • administratorem podanych w toku składania zamówień lub reklamacji jest firma KomBo Krzysztof Bobek z siedzibą w Krzeszowicach (32-065), ul. Szarych Szeregów 7 lok. 50 - zwana dalej "Administratorem",
 • kontakt z Administratorem: biuro@kombo.krakow.pl, tel. 12 398 22 26,
 • podane w trakcie procesu składania zamówienia lub reklamacji dane osobowe zostaną wykorzystane do realizacji zamówień lub reklamacji,
 • dane osobowe zbierane są na podstawie udzielonych zgód w trakcie procesu składania zamówienia lub reklamacji,
 • dane osobowe będą przekazywane podmiotom (spedytorom) realizującym dostawę zamówionego towaru,
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat, w szczególnych przypadkach okres ten może być przedłużony - celem jest zapewnienie odpowiednich informacji dla procesów reklamacyjnych,
 • informujemy o prawie do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu, ograniczenia ich przetwarzania- w tym celu prosimy o kontakt z Administratorem,
 • informujemy o prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia przekonania że Administrator narusza przepisy RODO
15. Wszelkie inne zagadnienia nie ujęte w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane z zastosowaniem obowiązujących przepisów prawa.


www.kombo.krakow.pl


 
telefon
telefon
email
kliknij tutaj

nasze emaile:

(możesz je zaznaczyć i skopiować)

biuro@kombo.krakow.pl
zamowienia@kombo.krakow.pl
serwis@kombo.krakow.pl
czat
kliknij tutaj
facebook
kombo.sklep
opinie
Sprawdź co piszą
o nas klienci


Dołożymy wszelkich starań abyś był zadowolony z zakupu w naszym sklepie.
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów. W przypadku powstania wątpliwości prosimy o jak najszybszy kontakt.Prezentowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 543 Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań / zawarcia umowy (zgodnie z Art. 71 KC) i mają charakter informacyjny. Sklep Internetowy KomBo zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień.
czas: 0.034 sek.